İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, bireye ve toplumun her katmanına temas eden konularla ilgili araştırmalar yapan psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyal antropoloji ve dilbilimi gibi farklı disiplinleri çatısı altında toplamaktadır. Devamını Oku...
Psikoloji eğitimi alan bir bireyin, psikolojinin çeşitli alanları konusunda temel bir bilgiye, gerektiğinde psikolojik kavramları derinlemesine inceleyebilecek bir kapasiteye ve bunları toplumsal fayda uğruna araçsallaştırabilmek için sağlam bir etik altyapıya sahip olması gerekir. Devamını Oku...
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, en dar anlamıyla siyasal sistemleri, siyasi aktörlerin ve kurumların faaliyetlerini inceleyen siyaset bilimi ile gene en dar anlamıyla kamu politikalarını araştıran ve kamu hizmetleri eğitimi sağlayan bir disiplin olan kamu yönetiminin birlikte ele alındığı bir bölümdür. Devamını Oku...
Siyaset seçenekler hakkındadır. Siyaset bilimi, tüm bu seçenekleri, bu seçimleri yapan aktörleri ve siyasi aktörler arasındaki etkileşimi araştırır. Uluslararası ilişkiler, daha geniş bir disiplin olan siyaset biliminin altında bir ara disiplindir. Devamını Oku...